แจ้งการชำระเงินค่าใบสมัครลงทะเบียน

โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี 2556      
“บริหารอย่างไรให้ก้าวทันอาเซียน  ยุคปฏิรูประบบสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ ๑๖ –  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
โรงแรมเซนทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
เลขที่ใบสมัคร :
ยอดเงินที่โอน :
วันที่โอน :
ธนาคารที่โอนเงิน :
ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี สมาคมบริหารทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข
สาขาย่อย กระทรวงสาธารณสุข บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 142-0-08682-0
ธนาคารต้นทางที่โอนเงิน :
หมายเหตุ อื่นๆ :
      

<<< ย้อนกลับหน้าหลัก         กลับหน้าสมัครอบรม